Drukā

LVMI "Silava" vidēja termiņa (2022.–2026. gadiem) darbības un attīstības stratēģija
izskatīta un atbalstīta LVMI "Silava" Konsultatīvās padomes sēdē 31.08.2021. un Zinātniskās padomes sēdē 14.10.2021.