Drukā

Pieejama informācija par digitalizētajiem LVMI "Silava" vēsturisko pētniecisko materiālu datiem:

  1. Skenēti vēsturiskie mežaudžu plāni.
  2. Skenēti vai pārfotografēti vēsturiskie taksācijas (meža inventarizācijas) materiāli.
  3. Skenēti vēsturiskie arerofoto attēli.
  4. Vēsturisko meža ierīcību, nozari regulējošo normatīvo dokumentu, instrukciju skenēti materiāli.
  5. Vēsturisko administratīvo teritoriju digitālās robežas – pagasti, mežu novadi, mežniecības, MRS.


Publicēto datu lejupielādes saites (01.2022.)
Publicēto datu lejupielādes saites (01.2024.)