Drukā

Latvijas ātraudzīgo lapu koku klonu reģistrs tiek uzglabāts LVMI "Silava" un ir pieejams visiem interesentiem. Sugu un klonu saraksts pieejams tiešsaistē. Lai iegūtu sensitīvu informāciju un precīzus datus, jāvēršas personīgi LVMI "Silava". Ģenētiskās informācijas datu bāzes fails tiek uzglabāts uz LVMI "Silava" servera.

Reģistrā iekļauti:

 1. Latvijas teritorijā esošo kārklu kloni ar vislabāko koksnes īpašību un ātraudzības kombināciju,
 2. Latvijas klūgu kārklu audzētāju rīcībā esošie ģenētiskie resursi,
 3. Dažādu reģionu labāko kārklu audžu indivīdi, no kuriem paņemts materiāls un ierīkoti stādījumi turpmākai kārklu selekcijai nepieciešamā materiāla audzēšanai (mātes dārzi),
 4. Latvijā izveidoto klonu 'Monika' un 'Visvaldis' iezīmēti indivīdi,
 5. Latvijā ievestās un aprobētās ārzemju ātraudzīgo kārklu šķirnes,
 6. Latgales reģiona blīgznas (Salix caprea) un dažādu Latvijas reģionu baltā vītola (Salix alba) populāciju indivīdi, kuri paredzēti populāciju ģenētiskajai izpētei,
 7. Alkšņu sēklu plantācijas un no tām izveidotā stādījuma dažādas pakāpes hibrīdi,
 8. Latvijā identificētie papeļu un apšu (Populus spp.) kloni.


Ātraudzīgo lapu koku klonu saraksts

 Slēdzam licences līgumus par klonu pavairošanu komerciāliem nolūkiem (vairāk informācijas šeit):

 • kārklu klons 'Visvaldis', vīrišķais, reģ. Nr. 20133297
 • kārklu klons 'Monika', sievišķais, reģ. Nr. 20130683
 • papeles klons 'Auce', reģ. Nr. 20142267
 • kārklu klons 'Platonis', vīrišķais, reģ. Nr. 20213068