Publicēšanas datums 01.09.2023.
Drukā

Žurnāla "Praktiskais Latvietis" publicētajā Induļa Burkas rakstā Kā mazināt sausuma ietekmi mežaudzēs LVMI "Silava" meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa stāsta, kā kopt un aizsargāt kociņus sausajā periodā.