17.04.2024.
Drukā

Klajā nākusi jau piektā Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata angļu valodā LAS YEARBOOK 2024. Tajā uzsvērtas aktuālās tēmas Latvijas un pasaules zinātnē, kā arī nozīmīgākie sasniegumi un notikumi Latvijā dažādās zinātņu nozarēs.

Grāmatā publicēts arī raksts "Research on crop breeding for organic farming and heterogeneous populations", kura līdzautori ir LVMI "Silava" zinātnieki Dainis Ruņģis un Vilnis Šķipars.