Publicēšanas datums 26.04.2023.
Drukā

25. aprīlī notika Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) organizēts informatīvs seminārs (semināra programma) mežu īpašniekiem "Plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes, izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai", kurā LVMI "Silava" zinātnieki uzstājās ar ziņojumiem:


LVMI "Silava" jaunākie pētījumi par bērzu, papeļu un saldo ķiršu stādījumu ierīkošanu un apsaimniekošanu: