Publicēšanas datums 22.02.2023.

2022 11 LVMISilava Podkasts

Novārtā atstātas lauksaimniecības zemju platības, izstrādātie kūdrāji un citas derīgo izrakteņu ieguves vietas Latvijas ainavā veido nelielu, tomēr vērā ņemamu zemes platību. Jaunākajā podkāsta epizodē LVMI "Silava" vadošā pētniece Dagnija Lazdiņa stāsta:

  •  par apmežošanu kā vienu no kūdras ieguves ietekmētas teritorijas rekultivācijas veidiem,
  •  par to, kas ir agromežsaimniecība un kādas ir šādas saimniekošanas priekšrocības un ieguvumi,

kā arī dalās ar veiksmes stāstiem, kā iespējams veikt derīgo izrakteņu ieguves vietu rekultivāciju.


Klausies, uzzini un analizē! 

SpotifyHubhopperYouTube