20.05.2024.
Drukā

2022 11 LVMISilava Podkasts

Latvijas meža resursu prognozēm ir arvien nozīmīgāka loma mežsaimniecībā, jo tās ļauj izvērtēt nākotnes mežsaimniecības riskus, dažādus saimnieciskās darbības scenārijus un sagaidāmo koksnes pieaugumu, kā arī ietekmi uz klimata pārmaiņām. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" izstrādā modelēšanas rīkus, kas palīdz analizēt dažādas mežaudžu apsaimniekošanas alternatīvas un to radīto ekonomisko un ekoloģisko ietekmi. Šie rīki nodrošina nepieciešamo informāciju ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un pielāgošanās stratēģiju izstrādei mainīgajos vides apstākļos.

LVMI "Silava" zinātnieki Guntars Šņepsts un Jānis Liepiņš, kuri šī gada aprīlī saņēma a/s "Latvijas Finieris", Latvijas Zinātņu akadēmijas un LVMI "Silava" Jauno mežzinātnieku balvas, šajā epizodē stāsta:

  • par pētījumiem, kuru ietvaros izstrādāti Latvijas meža resursu prognozēšanas un modelēšanas rīki, par kuriem tika saņemta jaundibinātā Jauno mežzinātnieku balva,
  • kāpēc Latvijai nepieciešami savi, vietējā mēroga izstrādātie prognozēšanas un modelēšanas instrumenti,
  • kādas atbildes, rezultātus sniedz izstrādātie prognozēšanas rīki un vai tie pieejami plašākai sabiedrībai,
  • vai darbs pie prognozēšanas rīku izstrādes turpinās, papildinot tos ar jaunākajām LVMI “Silava” zinātnieku atziņām un izstrādātajiem augšanas gaitas, oglekļa piesaistes un citiem simulācijas modeļiem.


Klausies, uzzini un analizē!
Spotify
Hubhopper
YouTube