06.09.2023.
Drukā

Koki ir unikāla dzīvības forma. Lai gan ķīmiskā līmenī DNS struktūra visām dzīvām būtnēm ir vienāda, kokiem ir īpašas spējas pielāgoties dažādiem apstākļiem. Meža koku sugu evolūcija ilgusi 370 miljonus gadu, kuru laikā tās ir piedzīvojušas kardinālas klimata un citu apstākļu pārmaiņas. To dažādos adaptācijas mehānismus iespējams izpētīt tikai ar ģenētikas metodēm. Zināšanas par meža ģenētikas galvenajiem principiem un meža koku sugu ģenētisko struktūru ir nepieciešamas, lai izzinātu, kā Latvijas egļu un priežu meži, ozoli un bērzu birzes ir kļuvušas par tām, kādas tās ir šodien. Cik liela daudzveidība tiek uzturēta mežā un selekcijas materiālā, kā var atlasīt izturīgus un augstvērtīgus indivīdus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu mežsaimniecību.

Šajā podkāsta epizodē LVMI "Silava" vadošais pētnieks Dainis Ruņģis stāsta:

  • kādas ģenētikas metodes tiek pielietotas pētniecībā LVMI "Silava",
  • vai un ar ko atšķiras molekulārās ģenētikas pētījumu metodes Latvijā, Austrālijā, Ziemeļamerikā,
  • par sadarbību ar citiem LVMI "Silava" pētījumu virzieniem un citām institūcijām Latvijas un starptautiskā mērogā,
  • par neparastākajiem pētījumiem un pārsteidzošākajiem rezultātiem, kas gūti LVMI "Silava" meža ģenētiskas virzienā.

Plašāk par Ģenētisko resursu centru LVMI "Silava" mājas lapā.


Klausies, uzzini un analizē!

Spotify
YouTube
Hubhoopper