Publicēšanas datums 24.02.2023.
Drukā

LVMI "Silava" zinātnieces Dagnija Lazdiņa un Austra Zuševica piedalījās zinātniski praktiskā konferencē "Līdzsvarota lauksaimniecība 2023", kas notika 23. februārī klātienē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē un attālināti Zoom un Youtube platformās.

Konferences ietvaros Austra Zuševica uzstājās ar ziņojumu "Augsnes ielabošana skuju koku jaunaudzē ar biogāzes fermentācijas un koksnes koģenerācijas ražošanas atlieku – digestāta un koksnes pelnu maisījumu".

2023 02 24 Lidzsvarota lauksaimnieciba

Savukārt Dagnija Lazdiņa prezentēja stenda referātu "Ar biogāzes ieguves fermentācijas atlieku separātu un koksnes pelniem bagātinātā substrātā izaudzētu papeļu stādu ieaugšanās un saglabāšanās".


Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība 2023" tēžu krājums