Vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 15.12.2017.
Beigu datums: 31.12.2019.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" vienošanās Nr. 17-00-A01620-000022

Logo ES ELFLA

Pētījuma sadarbības partneri ir LVMI "Silava", SIA "Latvijas Finieris Mežs"meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants" un Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīca 
Kopējais finansējums ir 99 996,76 EUR 

Pētījuma mērķis ir izstrādāt praktiski pielietojamu matemātisku modeli bērzu finierkluču plantāciju un mežaudžu krājas kopšanas ciršu ekonomiskās efektivitātes aprēķiniem, kā arī sagatavot vadlīnijas audžu produktivitātes un iegūstamās apaļkoksnes kvalitātes uzlabošanai ar krājas kopšanas cirtēm, veicinot mežsaimnieku un koksnes pārstrādes uzņēmumu sadarbību augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā no bērza apaļkoksnes.

Aktualitātes

  1. 11.–12.05.2018. Dalība meža nozares izglītojošā pasākumā "Meža ABC" Kuldīgas novada Padures pagasta "Struņķukrogā", kas ir lielākais izglītojošais meža nozares pasākums Latvijā, tajā pulcējot gandrīz 10 000 apmeklētājus, kuri vēlējās vairāk uzzināt par mežu un norisēm tajā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 meža nozares uzņēmumi un organizācijas, un tā atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja Meža dienu patrons LV prezidents Raimonds Vējonis. "Meža ABC" aktīvi piedalījās arī LVMI "Silava" pārstāvji, kuri organizēja darbu vairākās mežu izzinošās pieturās. Pasākuma pēdējā dienā notika informatīvs seminārs, kurā interesenti tika iepazīstināti ar bērzu finierkluču plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas pamatprincipiem. Pētījuma vadītājs K. Liepiņš prezentēja priekšlasījumu Bērza stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana par aktuālākajiem pētījumiem bērzu apsaimniekošanas jomā un piedāvāja meža īpašniekiem iespēju iesaistīties ilglaicīgo izpētes objektu izveidē savos īpašumos esošajās bērzu audzēs.
  2. 07.08.2018. Aicinājums dalībai semināros "Bērza plantāciju apsaimniekošana produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai" š.g. 24., 31. augustā un 7. septembrī.
  3. 13.09.2018. Relīze Notikuši semināri par bērza finierkluču plantāciju ierīkošanu un apsaimniekošanu 
  4. 15.12.2019. Izstrādāts materiāls, kurās apkopotas jaunākās atziņas par krājas kopšanas ciršu pielietošanu bērza stādījumos Krājas kopšana bērzu plantācijās. Ieteikumi produktīvu kokaudžu izveidei. Vadlīnijas izmantojamas, lai plānotu apsaimniekošanas režīmu bērzu stādījumos un mērķtiecīgi apsaimniekotās dabiskas izcelsmes audzēs ar mērķi palielināt kokaudzes produktivitāti un palielināt saimnieciskās darbības efektivitāti.
  5. 20.12.2019. Izveidots Modelis bērzu apsaimniekošanas režīma plānošanai. Ar tā palīdzību iespējams modelēt kokaudzes augšanas gaitu un mežsaimnieciskās darbības rentabilitāti, pielietojot dažādus bērzu plantāciju apsaimniekošanas režīmus. Modelī pielietoti mežsaimniecībā plaši pielietoti termini un to saīsinājumi : koku augstums (H), caurmērs (D), vecums (A), šķērslaukums (G). Šobrīd modelis atrodas testa režīmā un pieejams ikvienam interesentam (instrukcija modeļa pielietošanai). Atsauksmes un jautājumus par modeļa darbību lūdzu adresēt izstrādātājiem: janis.donis@silava.lv

Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem