Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 24.04.2018.
Beigu datums: 15.11.2018.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 10.9.1-11/18/426

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma mērķis ir iegūt un izvērtēt aktuālo informāciju par privāto mežu apsaimniekošanu, un ar to saistītajiem meža īpašumu konsolidācijas un kooperācijas procesiem valstī.

Darbinieki