Vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 07.07.2015.
Beigu datums: 31.12.2019.

a/s Latvijas valsts meži Nr. 5‐5.5_0029_101_16_60

Pētījuma mērķis ir apzināt priežu audžu tīkllapsenes ietekmētās mežaudzes, novērtēt tās radītos bojājumus, veikt kaitēkļa bioloģijas un ekoloģijas pētījumus, kā arī sagatavot rekomendācijas saimnieciskai darbībai, lai samazinātu kaitēkļa negatīvo ietekmi.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2016)
un prezentācija (8.03.2017.)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2017)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2018)

2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands