Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 13.04.2011.
Beigu datums: 01.12.2015.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5.5.-5.1/000z/101/11/13

Pētījuma gaitā plānots izveidot matemātiskos modeļus:

  • Koksnes pieaugumu prognožu modeļi – tekošais pieaugums, atmirums, krājas diference pa sugām, bonitātēm, vecuma klasēm;
  • Augšanas gaitas prognožu modeļi – šķērslaukums vai koku skaits, caurmērs, vidējais augstums pa valdošajām sugām, bonitātēm, vecuma klasēm.

Izstrādātie modeļi būs izmantojami audžu attīstības dažādu mežsaimniecisko darbību alternatīvu ietekmē modelēšanai.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2012)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2013)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2014)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2015)


2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands