Vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 16.07.2007.
Beigu datums: 15.12.2009.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. C-324, 300408/S129 un 180909/S102

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma mērķis ir rast kompromisa risinājumus vējgāžu postītās audzēs, kas samazinātu meža kaitēkļu savairošanās risku un veicinātu bioloģiskās daudzveidības palielināšanos. Pētījuma ietvaros izvērtēta egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās dinamika, kā arī novērtēta veģetācijas sukcesija un vaboļu fauna parauglaukumos, kuros vējgāzes izvāktas un vējgāzes atstātas neizvāktas.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2007)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2008)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2009)