Vadītājs: Agnis Šmits
Sākuma datums: 02.03.2009.
Beigu datums: 16.01.2012.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5.5-5.1/0008/120/09/1

Pētījuma mērķis ir novērtēt aizsardzības līdzekļu efektivitāti (neaizsargāti stādi, stādi apstrādāti ar insekticīdu ACTARA, stādi aizsargāti ar smilšu, līmes maisījumu un stādi aizsargāti ar kartona aizsargietvariem). Novērtēt aizsarglīdzekļu ietekmi uz stādu augšanu un salīdzināt jaunaudžu ierīkošanas izmaksas.

Rezultāti

  1. Aprobējot smecernieka uzskaites metodiku salīdzinot egles ietvarstādu stādījumus, kas apstrādāti ar insekticīdu Aktara, ar egles kailsakņu stādījumiem, kas apstrādāti ar Karatē zeon, konstatēts, ka cirsmās, kas atjaunotas ar ietvarstādim, smecernieka bojājumi ir nedaudz mazāki (vidējā bojājuma pakāpe 0,57). Egles kailsakņu stādījumiem vidējā bojājuma pakāpe bija 0,80.
  2. Konstatēts, ka kociņu izdzīvošanas koeficients vismazāk bojātajā stādījumā (18. kv. 14. nog.) K = 86,7, kas jāvērtē kā ļoti augsts rādītājs. Zemākais koeficients (vairāk bojātajā stādījumā 47. kv. 10. nog.) K = 45,7. Veicot atkārtotu uzskaiti septembrī būtiskas atšķirības stādu bojājumu intensitātē netika konstatētas.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2010)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2011)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2012)


2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands

Darbinieki