Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 03.09.2018.
Beigu datums: 31.08.2021.

Eiropas Sociālā fonda vienošanās Nr. 8.2.3.0/18/A/009

Logo ESF LV

Partneri ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris, pārstāvis Ilze Beitāne) un LVMI "Silava" (kontaktpersona Tālis Gaitnieks).
Kopējais finansējums ir 1 059 598,00 EUR.

Mērķis ir pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.

Aktualitātes

  1. 24.05.2019. Relīze Zinātnieki sniedz rekomendācijas LLU studiju programmu pilnveidei 
  2. 28.05.2020. LVMI "Silava" būtiski līdzdarbojas LLU studiju programmu pilnveidē. Relīze Līdz 2023. gadam plāno būtiski pilnveidot LLU studiju programmas