Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 01.11.2020.
Beigu datums: 30.06.2022.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētniecības projektā P21 "Heterobasidion izraisītās sakņu trupes ierobežošana egļu audzēs, mežos ar kūdras augsnēm – ķīmisko aizsardzības līdzekļu pielietošanas iespējas", īstenota sadarbībā ar

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2     Logo LVM     Silavas logo

Pētījuma gaitā paredzēts noskaidrot dažādas koncentrācijas urīnvielas pielietošanas iespējas, lai samazinātu sakņu trupes izplatību. Līdzšinējos pētījumos Latvijā ir analizēta bioloģisko preparātu (kas satur lielās pergamentsēnes sporas) antagonistiskā ietekme uz sakņu piepes micēlija attīstību skuju koku celmos. Tā kā ar sakņu piepi konkurējošā lielā pergamentsēne ir jutīga pret izžūšanu, tad siltajā gada laikā urīnvielas pielietošana egļu audzēs varētu būt sekmīgāka, salīdzinājumā ar bioloģiskajiem preparātiem.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju urīnvielas pielietojumam sakņu piepes infekcijas samazināšanai.

Pētījuma rezultāts sagatavots ķīmiskā celmu apstrādes līdzekļa izgatavošanas tehnoloģijas prototips.

Aktualitātes

  1. 18.02.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
  2. 5.05.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
  3. 17.07.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
  4. 10.10.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
  5. 10.01.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
  6. 28.03.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
  7. 30.06.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
  8. 3.08.2022. Relīze Pētījuma noslēgums