Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 01.03.2022.
Beigu datums: 30.11.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" 5. kārtas vienošanās Nr. 1.1.1.1/21/A/040

 

Pētījuma partneri ir Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) (vadošais partneris, zinātniskais vadītājs Ints Mednieks), LVMI "Silava" (kontaktpersona Jānis Donis) un SIA "Baltic Satellite Service".
Kopējais finansējums ir 431 726 EUR.

Pētījuma mērķis ir jaunu tehnoloģiju izstrāde meža stresa faktoru novērtēšanai, uzraudzībai un brīdināšanai par meža riskiem, pamatojoties uz tālizpētes datu apstrādi, ieskaitot brīvi pieejamus satelītu datus, mērķtiecīgi iegūtus datus, izmantojot UAV, un papildu datus.

Aktualitātes

  1. 30.05.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm
  2. 21.08.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm
  3. 30.11.2022. Relīze par pētījuma aktualitātēm
  4. 13.03.2023. Š.g. 27. martā plkst. 10:00 notiks ForestRisk tiešaistes seminārs par pētījumā iegūtajiem rezultātiem (semināra programma un reģistrācija)
  5. 31.03.2023. Relīze par pētījuma aktualitātēm
  6. 30.06.2023. Relīze par pētījuma aktualitātēm
  7. 30.09.2023. Relīze par pētījuma aktualitātēm 
  8. 30.11.2023. Relīze par pētījuma aktualitātēm