Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.03.2021.
Beigu datums: 30.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētījumu programma (vienošanās Nr. 5_5.9.1_0081_101_21_87)

Pētījumu programmas aktualitāti nosaka nepieciešamība izmantot mūsdienīgus plānošanas instrumentus un saudzīgas mežizstrādes tehnoloģijas, lai nodrošinātu koksnes resursu pieejamību, vienlaicīgi mazinot mežizstrādes negatīvo ietekmi uz vidi. Pētījumu programmas mērķis ir palielināt meža apsaimniekošanas procesu efektivitāti, aprobējot uzņēmumā līdz šim neizmantotas, taču tirgū pieejamas vai no jauna izstrādājamas tehnoloģijas.

Pētījumu programma strukturēta trīs pētnieciskajos uzdevumos:

  1. Meža biokurināmā ražošanas un piegāžu tehnoloģiju pilnveidošana un aprobācija;
  2. Meža tehnikas monitoringa sistēmu un datu automatizētās apstrādes instrumentu pilnveidošana un ieviešana ražošanā;
  3. Automatizētas sistēmas izveide meža taksācijas rādītāju noteikšanai un kopšanas ciršu kvalitātes novērtēšanai.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)


Darbinieki