Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 01.03.2021.
Beigu datums: 31.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētniecības programma (vienošanās Nr. 5-5.9.1_007q_101_21_79)

Pētījuma mērķi

  1. Papildināt līdz šim esošās zināšanas par sakņu trupi izraisošo sēņu sastopamību egļu un priežu audzēs un sniegs informāciju, lai izstrādātu rekomendācijas trupes izplatības ierobežošanai, kā arī samazinātu patogēno sēņu izraisītos mežsaimnieciskos zaudējumus;
  2. Izstrādāt bioloģisko preparātu – alternatīvu līdz šim Latvijas mežsaimniecības praksē pielietotajam somu preparātam Rotstop;
  3. Novērtēt vietējiem apstākļiem piemērotu augstražīgu introducēto koku sugu uzņēmību pret patogēno sēņu infekcijām;
  4. Sniegt padziļinātas zināšanas par kokaugu rezistences mehānismiem, bioloģisko un ķīmisko aizsardzības līdzekļu pielietojumu; izstrādāt rekomendācijas sakņu piepes izraisīto zaudējumu samazināšanai.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)