Sākuma datums: 02.01.2024.
Beigu datums: 05.12.2024.

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks – 16.12.2024.
Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā – LVMI "Silava" mājas lapa un LBTU zinātnisko pētījumu datubāze.
Uzņēmumiem un institūcijām, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarēs, pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pētījuma mērķis ir izpētīt in situ audzēto augu ģenētisko resursu situāciju Latvijā, identificējot vērtīgus ģenētisko resursu paraugus.

Plānotās aktivitātes:

  1. Apkopot pieejamo informāciju par prioritāro savvaļas sugu izplatību un atradnēm;
  2. Analizēt apkopoto informāciju, lai saprastu, par kurām sugām vai reģioniem trūkst informācijas (angļu val. – gap analysis);
  3. No pieejamās informācijas identificēt platības ar lielāku sugu daudzveidību un sastopamību.

Sasniedzamie rezultāti:

  1. Apkopota pieejamā informācija par prioritāro savvaļas sugu izplatību un atradnēm;
  2. Analizētā iegūtā informācija, un noskaidrots, par kurām sugām vai reģioniem trūkst informācijas;
  3. Identificēt iespējamās in situ saglabāšanas vietas, vai norādīt uz nepieciešamiem turpmākiem pētījumiem, lai papildinātu informāciju par prioritāro sugu atradnēm un daudzveidību.