Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 01.02.2023.
Beigu datums: 31.12.2024.

LVMI "Silava" ir sadarbības partneris SIA Meža nozares kompetences centrs un CFLA noslēgtā līguma Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" pētniecības projektā P12 "Kordas veidojošās bazīdijsēnes: to izmantošanas iespējas sakņu trupes ierobežošanā mežos ar kūdras augsnēm", īstenota sadarbībā ar

Logo ERAF 2014 2020 LV

Logo MNKC 2     Logo LVM     Silavas logo

Pētījuma mērķis ir novērtēt koksni kolonizējošo, kordas veidojošo bazīdijsēņu Resinicium bicolor un Hypholoma spp. antagonistiskās spējas pret sakņu trupes sēnēm Heterobasidion spp. un Armillaria spp. egļu kūdreņos.

Pētījums ietver sešas aktivitātes:

  1. izvērtēt Resinicium bicolor un Hypholoma spp. konkurētspēju pret patogēnām sēnēm Heterobasidion spp. un Armillaria spp. labotatorijas apstākļos kūdras augsnē;
  2. ievākt jaunus kordas veidojošo sēņu izolātus;
  3. raksturot ievākto izolātu augšanu laboratorijas apstākļos;
  4. salīdzināt lielās pergamentsēnes augšanas ātrumu egles koksnē, apstrādes suspensijās pievienojot kordas veidojošās bazīdijsēnes;
  5. novērtēt kordas veidojošo bazīdijsēņu antagonismu pret Heterobasidion sporu infekciju egles koksnē;
  6. ierīkot ilgtermiņa parauglaukumus.

Aktualitātes

  1. 27.12.2023. Relīze Par pētījuma rezultātiem
  2. 4.07.2024. Relīze 1. un 3. aktivitātes rezultāti; 4. aktivitātes progress