Vadītājs: Jānis Donis
Sākuma datums: 01.03.2021.
Beigu datums: 30.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētniecības programma (vienošanās Nr. 5-5.9.1_007h_101_21_71)

Pētījuma pirmajā posmā (2021. gads) īstenoti darba uzdevumi šādās aktivitātēs:

  1. Starpcirtes (krājas kopšanas cirtes) modeļu pilnveidošana,
  2. Meža elementu augšanas gaitas modeļi, balstot uz MSI parauglaukumu datiem,
  3. Individuāla koka augšanas gaitas modeļi,
  4. Plantāciju mežaudžu augšanas gaitas modeļi.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)


Darbinieki