Reģistrā apkopoti dati par meža nozares ilglaicīgajiem zinātniskajiem parauglaukumiem vai eksperimentālajām kultūrām. Objektu aprakstā iekļautas 28 pozīcijas. Reģistrā iespējams meklēt informāciju par interesējošiem objektiem pēc eksperimenta sērijas, eksperimenta mērķa, koku sugas, mežniecības, pētnieciskās iestādes, kontaktpersonas datiem, piemēram, cik reģistrētu objektu atrodas konkrētā mežniecībā.

Sākt darbu ar reģistru