LVMI Silava patenti, preču zīmes un šķirnes

 • 20.11.2019. LR patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu Nr. LV15376B "Iekārta koksnes pelnu izkliedētāja montāžai un demontāžai uz kokmateriālu pievedējtraktora un tās pielietošanas paņēmiens"
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš, pētnieks, Mg.silv. Valentīns Lazdāns, zinātniskie asistenti Mg.sc.ing. Agris Zimelis un Mg.silv. Modris Okmanis, kā arī Igors Gusarevs un Germans Gusarevs. Patenta kopija šeit.

 • 01.10.2018. Kopienas Augu šķirņu birojs apstiprina Kopienas selekcionāra tiesību piešķiršanu LVMI Silava uz Populus x woobstii (R. I. Schröd. ex Regel) Dode šķirni ar apstiprināto nosaukumu 'Auce' (Nr. P0114).

 • 20.08.2016. LR patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu Nr. LV15115B "Ierīce koku saknes saturošas meža augsnes blīvēšanai".
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš, pētnieki Mg.silv. Valentīns Lazdāns un Mg.sc.ing. Agris Zimelis, zinātniskais asistents Mg.silv. Kaspars Polmanis; kā arī Uldis Prindulis un sadarbības partneru pārstāvji: Igors Gusarevs un Ervīns Kurmis. Patenta kopija šeit.

 • 20.01.2016. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu Nr. LV15075B "Koksnes pelnu izkliedēšanas iekārta un tās lietošanas paņēmiens".
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks Dr.silv. Andis Lazdiņš, pētnieki Mg.silv. Valentīns Lazdāns un Mg.s
  c.ing. Agris Zimelis, zinātniskais asistents Mg.silv. Modris Okmanis; un sadarbības partneru pārstāvji: Igors Gusarevs un Ervīns Kurmis. Patenta kopija šeit.

 • 20.05.2015. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu Nr. LV14954B "Iekārta koksnes pelnu šķirošanai trijās frakcijās ar iespēju veikt smalkāko putekļveidīgo daļiņu savākšanu un pelnu šķirošanas paņēmiens".
  Patenta izgrudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.silv. Andis Lazdiņš, pētnieki Mg.silv. Valentīns Lazdāns un Mg.sc.ing. Agris Zimelis; un sadarbības partneru pārstāvji: Igors Gusarevs un Ervīns Kurmis. Patenta kopija šeit.

 • 20.07.2014. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu Nr. LV14833B "Augošu koku zaļo zaru un sauso zaru apgriešanas iekārta".
  Patenta izgudrotājs: vadošais pētnieks, Dr.silv. Kaspars Liepiņš. Patenta kopija šeit.

 • 20.05.2014. LR Patentu valde LVMI Silava, LU Bioloģijas institūtam, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtam "Bior", SIA Pūres dārzkopības pētījumu centram un SIA Latvijas augu aizsardzības pētniecības centram izsniegusi patentu uz izgudrojumu Nr. LV14804B "Bioloģiski aktīvs sastāvs, kas inhibē pelēko puvi (Botrytis cinerea), un tā iegūšanas paņēmiens".
  Patenta izgudrotāj
  i: vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, pētnieki Ojārs Polis un Ausma Marija Korica un sadarbības partneru pārstāvji: Līga Jankevica, Vadims Bartkevičs, Līga Lepse un Regīna Rancāne. Patenta kopija šeit.

 • 20.05.2014. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu Nr. LV14791B "Bioloģisks līdzeklis skuju koku celmu aizsardzībai pret Heterobasidion annosum s.l. bazīdijsporu infekciju".
  Patenta izgudrotāji: pētniece Kristīne Kenigsvalde, zinātniskie asistenti Lauma Brūna, Astra Zaļuma, Dārta Kļaviņa un vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks, kā arī sadarbības partneru pārstāvji Vizma Nikolajeva, Laura Alksne, Zaiga Petriņa, Daina Eze un Kari Korhonen. Patenta kopija šeit.

 • 20.03.2014. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu Nr. LV14769B "Multifunkcionāla iekārta celmu raušanai-plēšanai ar pacilveida stādvietu veidošanu".
  Patenta izgudrotāji: vadošie pētnieki, Dr.silv. Andis Lazdiņš un Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, pētnieki Valentīns Lazdāns un Agris Zimelis, kā arī sadarbības partneru pārstāvji - Igors Gusarevs, Ervīns Kurmis un Vjačeslavs Dmitrijenko. Patenta kopija šeit.

 • 20.10.2013. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu
  Nr. LV14692B "Iekārta pacilveida stādvietu veidošanai meža augsnēs".
  Patenta izgudrotāji: vadošie pētnieki, Dr.silv. Andis Lazdiņš un Dr.silv. Dagnija Lazdiņa, pētnieki Valentīns Lazdāns un Agris Zimelis, kā arī sadabības partneru pārstāvji - Igors Gusarevs, Ervīns Kurmis un Vjačeslavs Dmitrijenko. Patenta kopija šeit.

 • 20.04.2013. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu
  Nr. LV14608B "Bioloģisks līdzeklis skuju koku celmu aizsardzībai pret Heterobasidion annosum s.l. bazīdijsporu infekciju".
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.silv. Tālis Gaitnieks, Alīna Mihailova un Kari Korhonen. Patenta kopija šeit.

 • 20.02.2013. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu
  Nr. LV14607B "Ēterisko eļļu iekārta".
  Patenta izgudrotāji: zinātniskais asistents Kaspars Spalvis, vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis un Uldis Daugavietis. Patenta kopija šeit.

 • 20.01.2013. LVMI Silava ir reģistrējusi preču zīmi Nr. M65596 "LUBISILS". LR Patentu valdes izsniegtās preču zīmes kopija šeit.

 • 20.01.2013. LR Patentu valde LVMI Silava izniegusi patentu uz izgudrojumu
  Nr. LV14570B "Bioloģiski aktīvs sastāvs no skuju koku zaleņa ekstraktvielām, kas nesatur sveķskābes, un tā iegūšanas paņēmiens".
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, pētnieki Ojārs Polis un Ausma Korica, zinātniskais asistents Kaspars Spalvis. Patenta kopija šeit.

 • 20.12.2012. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu
  Nr. LV14568B "Premiksa sastāvs lauksaimniecības dzīvnieku un putnu barības sagatavošanai".
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, zinātniskais asistents Kaspars Spalvis, pētnieki Ojārs Polis un Ausma Korica u.c. Patenta kopija šeit.

 • 20.06.2012. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu
  Nr. LV14481B "Ūdenī nešķīstošu un ūdenī šķīstošu ēterisko eļļu iegūšanas paņēmiens un augu izejvielām".
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, zinātniskais asistents Kaspars Spalvis, pētnieki Ojārs Polis un Ausma Korica. Patenta kopija šeit.

 • 20.04.2011. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu
  Nr. LV14276B "Paņēmiens gaistošus, bioloģiski aktīvus toksiskos savienojumus nesaturošu skuju ekstraktu ieguvei ogļūdeņražu šķīdinātājos".
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis un pētnieki Ojārs Polis un Ausma Korica. Patenta kopija šeit.

 • 20.11.2009. LVMI Silava reģistrējusi preču zīmi Nr. M61421 "PLANTSTIM". LR Patentu valdes izsniegtās preču zīmes kopija šeit.

 • 20.05.2009. LR Patentu valde LVMI Silava izsniegusi patentu uz izgudrojumu 
  Nr. LV13882B "Spraudeņu apsakņošanu stimulējošs paņēmiens".
  Patenta izgudrotāji: vadošie pētnieki - Dr.sc.ing. Māris Daugavietis un Dr.sc.ing. Mudrīte Daugaviete. Patenta kopija
  šeit.

 • 20.05.2009. LR Patentu valde LVMI Silava  izsniegusi patentu uz izgudrojumu
  Nr. LV13883B "Spraudeņu apsakņošanos stimulējošs preparāts".
  Patenta izgudrotāji: vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis un pētnieki Ojārs Polis un Ausma Korica. Patenta kopija
  šeit.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.