Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana (2019).
Autori: Silva Šēnhofa, Dagnija Lazdiņa un
Āris Jansons


Vienvecuma egļu meži Latvijā (2019).
Redaktors:
Jurģis Jansons.


Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata (2016).
Autori: I.Dimitriou un D.Rutz.
Izdevuma latviešu valodā redaktore: Dagnija Lazdiņa.


LATVIJAS ĶĒRPJI UN SŪNAS. Taksonu saraksts (2015).
Autori: Austra Āboliņa, Alfons Piterāns un Baiba Bambe.


Izziņas materiāli par meža selekciju: Meža selekcija (2012) un
Ģenētiskie parametri un to aprēķināšana (2012).

Autors: Āris Jansons.

     


LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena jaunāko pētījumu rezultāti apkopoti vairākos informatīvos materiālos (01.06.2011):


"Jaunāko meža mehanizētās atjaunošanas tehnoloģiju izmēģinājumi Latvijā" - LVMI "Silava" Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas grupas speciālistu Kaspara Liepiņa, Dagnijas Lazdiņas un Anda Lazdiņa sagatavots informatīvs materiāls par mehanizētās stādīšanas agregātiem, priedes mehanizētu sēšanu un mehanizētās meža atjaunošanas izmaksām.


"Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā" - informatīvs materiāls par Interreg IVC programmas projekta "Nākotnes meži" (FUTURE forests - Woodlands for Climate Change"  ietvaros veikto pētījumu rezultātiem.


"Augošu koku atzarošana" - sagatavots Meža attīstības fonda finansētā projekta "Latvijas mežsaimniecības reaģētspējas uz iespējamām klimata izmaiņām Eiropā un kvalitatīvas koksnes kā rūpniecības izejvielas vērtības pieaugumu pilnveidošana" ietvaros par augošu koku atzarošanu bērzu jaunaudzēs. Materiālu sagatavojis Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas apakšvirziena vadošais pētnieks, Dr. silv. Kaspars Liepiņš.


Informatīvie materiāli par enerģētiskajām kultūrām - pieci bukleti par enerģētiskajiem augiem un koksni. Ilustrētos bukletus sagatavojuši LVMI Silava speciālisti, ar krāsainām ilustrācijām papildinājusi māksliniece Rūta Kazāka. Šo ilustrēto informatīvo materiālu mērķa auditorija ir nozares vidējās speciālās izglītības iestāžu audzēkņi, augstskolu studenti, kā arī lauksaimnieki, meža īpašnieki un apsaimniekotāji. Bukleti izdoti LVMI Silava īstenotā un Meža attīstības fonda atbalstītā projekta "Enerģētiskās koksnes sagatavošana no celmiem un daudzgadīgo enerģētisko augu plantācijās - tehnoloģijas un darba organizācija" (2008.g.) ietvaros sadarbībā ar a/s "Latvijas valsts meži", SIA "Rīgas meži" un valsts SIA "Vides projekti".


Bukleti par notekūdeņu dūņu apstrādi un izmantošanu. Materiāli sagatavoti Zviedrijas vides aģentūras finansēta projekta "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā atbilstoši ES normatīvu prasībām" (Sewage sludge management in Latvia in relation to EU-requirements) ietvaros 2005. gadā.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.