Nacionālais meža monitorings 

Dokumentācija

 Meža resursu monitoringa rezultāti

  1. I cikla rezultāti (2011. gads ar 2014. gada pārrēķinu)
  2. II cikla rezultāti (2014. gads)
  3. III cikla rezultāti (2018. gads) 
  4. I, II un III cikla kopsavilkumi pa tekošajām piecgadēm (2018. gads)

Pirmā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanas monitoringa rezultāti

  1. Uzmērīto I līmeņa gaisa piesārņojuma monitoringa parauglaukumu saraksts 2018. gadā

Meža kaitēkļu un slimību monitoringa un briežu dzimtas dzīvnieku nodarīto jaunaudžu bojājumu monitoringa rezultāti

  1. 2014. gada rezultāti
  2. 2015. gada rezultāti
  3. 2016. gada rezultāti
  4. 2017. gada rezultāti
  5. 2018. gada rezultāti

Meža stāvoklis Latvijā 2012. gadā

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.