Pētniecība un zināšanu pārnese LVMI Silava noris 6 pētniecības virzienos:

  • meža kapitālvērtības palielināšana,
  • mežsaimniecības un vides mijiedarbība,
  • meža nekoksnes (non-timber) servisi,
  • kokaugu stādījumi ārpus meža,
  • meža tehnikas attīstība,
  • meža ekoloģija (meža audzēšanas pētījumu atbalstam);
  • produkti no augoša meža,
  • medību fauna un medniecība.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.