2013. gada 19. aprīlī Meža pētīšanas stacijas informatīvajā centrā "Mežmāja" notika Latvijas mežzinātnes diena, kuru organizēja LVMI Silava sadarbībā ar Meža pētīšanas staciju un akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži".

Mežzinātnes diena tika organizēta kā seminārs par Latvijas meža statistiskās inventarizācijas norisi, II cikla pirmajiem rezultātiem, kā arī tās laikā iegūtās informācijas izmantošanu Latvijas mežsaimniecības un mežzinātnes attīstībā.

Programma šeit.

Prezentācijas:

 1. Latvijas meža monotoringa programmas īstenošana. Latvijas meža resursu statistiskās inventarizācijas II cikla 3 gadu rezultāti
  Jurģis Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks
 2. Latvijas meža resursu inventarizācijas datu izmantošana Latvijas mežzinātnē:
     2.1. Meža uzmērīšanas tehnoloģiju attīstība
           Juris Zariņš, LVMI Silava pētnieks
     2.2. Latvijas meža resursu attīstības prognozes un modeļi
           Jānis Donis, LVMI Silava pētnieks
     2.3. Meža resursu statistiskās inventarizācijas loma Latvijas mežu CO2 bilances 
            noteikšanā

           Andis Lazdiņš, LVMI Silava vadošais pētnieks
 3. Meža statistiskās inventarizācijas datu priekšrocības meža apsaimniekošanas plānošanā
  Ainārs Grīnvalds, a/s Latvijas valsts meži

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.