2015. gada 4.—6. novembrī Rīgā, akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" biroja telpās Vaiņodes ielā 1 notika starptautiska zinātniskā konference "Zināšanās balstīta meža nozare" (Knowledge Based Forest Sector). Konferences laikā tika prezentēti meža nozares zinātnes un komerciālā sektora sadarbības rezultāti, tostarp Meža nozares kompetences centra 5 gadu darba rezultāti.

Konferences organizatori: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts", Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža nozares kompetences centrs un akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (turpmāk – organizatori). Konferences darba valodas būs latviešu un angļu valodas (ar sinhrono tulkojumu).

Ar konferencē prezentēto ziņojumu kopsavilkumiem, konferences programmu, kā arī dalibnieku saraksts var iepazīties Konferences Book of Abstracts.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.