Pēc Meža īpašnieku biedrības ierosinājuma 2013. gada 30. un 31. maijā LVMI Silava organizēja mežzinātnes dienas Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas meža novadā un Gulbenes apkārtnes mežos LVM Austrumvidzemes mežsaimniecībā, kuras pulcēja vairāk kā 50 interesentus. LVMI Silava pētnieki meža īpašniekus iepazīstināja ar ilglaicīgajiem meža ekoloģijas pētījumiem Vesetnieku meža ekoloģijas stacionārā, uz kuru bāzes pēdējos gados strauji attīstās mežsaimnieciskās darbības un meža vides mijiedarbības pētījumi. Meža īpašnieki iepazinās ar Latvijas mežu pārpurvošanās procesa cēloņiem un cilvēka ietekmētu meža ekosistēmu attīstību. Vesetnieku stacionārā notika diskusija par stādīto vienvecuma egļu mežaudžu augšanu un audzēšanas problemātiku. LVMI Silava meža fitopatoloģijas un mikoloģijas virziena pētnieki stāstīja par sakņu trupes attīstību Latvijas mežos, demonstrējot izpētes objektus mežā. Pēc Kalsnavas meža novada apmeklējuma sekoja diskusija ilglaicīgajos bērzu audzēšanas parauglaukumos Gulbenes mežos, izsekojot pareizi veidotu kokaudžu attīstības gaitai 20 gadu periodā, apmeklējot arī šogad ierīkotos pētījumu objektus, kuri atspoguļo vecāko parauglaukumu izskatu pirms 10 un 20 gadiem.

Pasākuma izdales materiāls šeit.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.