Atvasinātas publiskas personas "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" nolikums (apstiprināts LVMI Silava Zinātniskās padomes 22.01.2007. sēdē, protokols Nr. 3, ar papildinājumiem, apstiprinātiem Zinātniskās padomes sēdēs 30.03.2007., 01.12.2010. un 29.05.2015.).

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Zinātniskās padomes nolikums (apstiprināts LVMI Silava Zinātniskās padomes 26.02.2007. sēdē, protokols Nr. 9, ar papildinājumiem, apstiprinātiem Zinātniskās padomes 29.05.2015. sēdē, protokols Nr. 3 un 07.06.2018. sēdē, protokols Nr. 6/2018).

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Konsultatīvās padomes nolikums (apstiprināts LVMI Silava Zinātniskās padomes sēdē 20.06.2014., protokols Nr. 9; ar grozījumiem, apstiprinātiem Zinātniskās padomes sēdē 18.12.2015., protokols Nr. 12). Konsultatīvās padomes sastāvs.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Memorands par sadarbību zinātniskajā izpētē (parakstīts 11.10.2011.)

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Memorands par sadarbību Latvijas meža nozares augstākās izglītības un mežzinātnes attīstībā (parakstīts 19.03.2013.)

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes vadības sanāksmes (09.01.2015.) vienošanās protokols par darbībām LLU un LVMI Silava 19.03.2013. sadarbības memoranda īstenošanā

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Universitātes partnerības līgums (parakstīts 01.12.2015.)

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.