Zinātniskā personāla atalgojums no valsts budžeta līdzekļiem par akadēmiskā amata darba pienākumu izpildi

Akadēmiskais amats Personas nodarbošanās Atalgojums mēnesī no valsts budžeta līdzekļiem, EUR
Vadošais pētnieks Vadošā pētnieka amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285
Pētnieks Pētnieka amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285
Zinātniskais asistents Zinātniskā asistenta amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285

Valsts amatpersonu atlīdzība 2018. gada oktobrī (EUR)

Vārds, uzvārds
Amats Atlīdzība par administratīvo darbu Atlīdzība par zinātnisko darbu Atlīdzība par akadēmiskā amata pienākumu izpildi Atlīdzība par zinātnisko kvlaifikāciju Autoratlīdzība
Jurģis Jansons
direktors, vadošais pētnieks
1566,23
800 285 150 -
Ansis Actiņš
direktora vietnieks, zinātniskais asistents
3000 - 285 - -
Tālis Gaitnieks
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, vadošais pētnieks
- 2331,71 285 150
-
Egils Gruzde
plānošanas inženieris 1800 - 285 - -

 

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.