Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ir Latvijas mežzinātnes centrs.

    Institūta sākotne ir Mežsaimniecības problēmu institūta nodibināšana 1946. gadā. Pēc vairākkārtīgas reorganizācijas no 1991. gada tas pazīstams kā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava".

    LVMI Silava darbības mērķis: ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu meža nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

    Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.