Pēc darbības jomas  Alfabētiski  Pēc projekta

Meža ekoloģija un mežkopība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Agita Treimane Mg.biol.
Jānis Vuguls Mg.envir.sc.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Leonīds Zdors Dr.silv.
Ilze Matisone Dr.silv.
Pēteris Zālītis Dr.habil.silv.
Dārta Kaupe Mg.envir.sc.
Zane Lībiete Dr.silv.
Edgars Jūrmalis Mg.envir.sc.
Māris Laiviņš Dr.hab.geogr.
Zane Kļaviņa Mg.envir.sc.
Ivars Kļaviņš Mg.envir.sc.
Guntars Šņepsts Mg.silv.
Jānis Donis Mg.silv.
Baiba Bambe Dr.biol.
Linda Gerra-Inohosa Dr.biol.

Meža selekcija un kokaugu adaptācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Silva Šēnhofa Dr.silv.
Inga Zariņa Mg.silv.
Oskars Krišāns Dr.silv.
Raitis Rieksts-Riekstiņš Mg.sc.ing.
Āris Jansons Dr.silv.
Ineta Samsone Dr.biol.
Una Neimane Dr.silv.
Anita Baumane Mg.sc.ing.
Agnese Anta Liepiņa Mg.biol.
Valts Vīndedzis Mg.silv.
Māra Kitenberga Dr.silv.
Toms Kondratovičs Mg.biol.
Kristiāna Šica-Šteinberga Mg.envir.sc.
Roberts Matisons Dr.biol.
Iveta Desaine Mg.envir.sc.
Jānis Jansons Mg.
Pauls Zeltiņš Mg.silv.
Laura Ķēniņa Mg.silv.
Mārtiņš Zeps Dr.silv.
Kārlis Bičkovskis Mg.silv.
Mārcis Saklaurs Mg.sc.ing.
Ieva Jaunslaviete Mg.silv.
Annija Kārkliņa Mg.biol.
Roberts Čakšs Mg.biol.
Juris Katrevičs Mg.silv.
Ilvars Ieviņš Mg.silv.
Linda Čakša Mg.biol.
Valters Samariks Mg.silv.
Daiga Zute Mg.silv.
Diāna Jansone Mg.biol.
Līga Jansone Dr. silv.
Arnis Gailis Mg.silv.
Endijs Bāders Dr.silv.
Dace Treigute Mg.biol.

Ģenētisko resursu centrs
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Viktorija Sirsniņa Mg.biol.
Krišs Bitenieks Mg.biol.
Dainis Edgars Ruņģis Dr.biol.
Agnese Gailīte Dr.biol.
Vilnis Šķipars Dr.silv., Mg.biol.
Ilze Šņepste Mg.biol., Mg.sc.soc.
Baiba Krivmane Mg.biol.

Meža atjaunošana un ieaudzēšana
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Dana Purviņa Mg.chem.
Jeļena Stola Mg.biol.
Kristaps Makovskis Dr.oec.
Mudrīte Daugaviete Dr.sc.ing.
Dagnija Lazdiņa Dr.silv.
Kārlis Dūmiņš Mg.biol.
Toms Artūrs Štāls Mg.geogr.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Andis Bārdulis Dr.silv.
Arta Bārdule Dr.chem.
Viktorija Vendiņa Mg.
Austra Zuševica Mg.biol.
Santa Celma Mg.biol.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Jānis Liepiņš Dr.silv.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Kaspars Liepiņš Dr.silv.

Meža entomoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Zane Striķe-Vorslava Mg.biol.
Ingars Siliņš Mg.biol.
Agnis Šmits Dr.biol.
Līva Legzdiņa Mg.biol.

Meža fitopatoloģija un mikoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Astra Zaļuma Mg.biol., Mg.silv.
Lauma Silbauma Mg.biol.
Magdalēna Grosberga Mg.biol.
Natālija Burņeviča Dr.biol.
Tālis Gaitnieks Dr.silv.
Dārta Kļaviņa Dr.biol.

Meža darbi un meža enerģētika
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Aldis Butlers Mg.silv.
Gints Spalva Mg.silv.
Guna Petaja Mg.biol.
Jānis Ivanovs Mg.geogr.
Ilona Skranda Mg.silv.
Edgars Muižnieks Mg.envir.sc.
Zaiga Anna Zvaigzne Mg.envir.sc.
Ieva Līcīte Mg.envir.sc.
Ilze Ozola Dr.geol.
Linards Ludis Krumšteds Mg.geogr.
Raitis Normunds Meļņiks Mg.envir.sc.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Agris Zimelis Dr.silv.
Kaspars Polmanis Dr.silv.
Santa Kalēja Dr.silv.

Meža fauna un medniecība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Gundega Done Mg.biol.
Digna Pilāte Dr.biol.
Arvīds Priedītis Dr.biol.
Jānis Baumanis Dr.silv., Mg.envir.sc.
Aivars Ornicāns Mg.biol.
Agrita Žunna Mg.biol.
Alda Stepanova Mg.biol.
Jurģis Šuba Dr.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Guna Bagrade Dr.biol.
Jānis Ozoliņš Dr.biol.

Meža izejvielu pārstrāde
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Ojārs Polis Mg.chem.
Ausma Marija Korica Mg.silv.
Kaspars Spalvis Mg.sc.ing.
Uldis Grīnfelds Dr.sc.ing.

Meža resursi un meža statistiskā inventarizācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Jurģis Jansons Dr.silv.
Raimonds Putniņš Mg.envir.sc., Bc.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Andis Adamovičs Mg.silv.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Guntars Šņepsts Mg.silv.

Bez noteiktas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.