Pēc darbības jomas  Alfabētiski  Pēc projekta

Meža ekoloģija un mežkopība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Zane Lībiete Dr.silv.
Pēteris Zālītis Dr.habil.silv.
Jānis Donis Mg.silv.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Leonīds Zdors Dr.silv.
Baiba Bambe Dr.biol.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Māris Laiviņš Dr.habil.geogr.
Jānis Vuguls Mg.envir.sc.
Agita Treimane Mg.biol.
Linda Gerra-Inohosa Dr.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Ilze Matisone Mg.geogr.
Guntars Šņepsts Mg.silv.
Edgars Jūrmalis Mg.envir.sc.
Zane Kalvīte Mg.envir.sc.
Ivars Kļaviņš Mg.envir.sc.
Dārta Kaupe Mg.envir.sc.

Meža selekcija un kokaugu adaptācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Mārtiņš Zeps Dr.silv.
Dace Treigute Mg.biol.
Endijs Bāders Dr.silv.
Baiba Jansone Mg.silv.
Inga Zariņa Mg.silv.
Arnis Gailis Mg.silv.
Silva Šēnhofa Mg.silv.
Raitis Rieksts-Riekstiņš Mg.sc.ing.
Una Neimane Dr.silv.
Āris Jansons Dr.silv.
Oskars Krišāns Mg.geogr.
Anita Baumane Mg.sc.ing.
Ineta Samsone Dr.biol.
Roberts Matisons Dr.biol.
Kristiāna Šica-Šteinberga Mg.envir.sc.
Valts Vīndedzis Mg.silv.
Māra Kitenberga Dr.silv.
Toms Kondratovičs Mg.biol.
Pauls Zeltiņš Mg.silv.
Laura Ķēniņa Mg.silv.
Jānis Jansons Mg.
Diāna Jansone Mg.biol.
Kārlis Bičkovskis Mg.silv.
Mārcis Saklaurs Mg.sc.ing.
Ieva Jaunslaviete Mg.silv.
Annija Kārkliņa Mg.biol.
Elva Girgžde Mg.biol.
Iveta Desaine Mg.envir.sc.
Daiga Zute Mg.silv.
Roberts Čakšs Mg.biol.
Juris Katrevičs Mg.silv.
Līga Jansone Dr.silv.
Ilvars Ieviņš Mg.silv.

Ģenētisko resursu centrs
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Vilnis Šķipars Dr.silv., Mg.biol.
Angelika Voronova Dr.biol.
Anita Gaile Mg.math.
Dainis Edgars Ruņģis Dr.biol.
Baiba Krivmane Mg.biol.
Viktorija Beļeviča Mg.biol.
Ilze Šņepste Mg.biol., Mg.sc.soc.
Agnese Gailīte Dr.biol.
Krišs Bitenieks Mg.biol.

Meža atjaunošana un ieaudzēšana
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Arta Bārdule Dr.chem.
Andis Bārdulis Dr.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Mudrīte Daugaviete Dr.sc.ing.
Jānis Liepiņš Dr.silv.
Dana Purviņa Mg.chem.
Kaspars Liepiņš Dr.silv.
Jeļena Stola Mg.biol.
Kristaps Makovskis Mg.oec.
Dagnija Lazdiņa Dr.silv.
Kārlis Dūmiņš Mg.biol.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Santa Neimane Mg.biol.
Toms Artūrs Štāls Mg.geogr.

Meža entomoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Agnis Šmits Dr.biol.
Zane Striķe-Vorslava Mg.biol.
Ingars Siliņš Mg.biol.
Līva Legzdiņa Mg.biol.

Meža fitopatoloģija un mikoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Tālis Gaitnieks Dr.silv.
Astra Zaļuma Mg.biol., Mg.silv.
Lauma Brūna Mg.biol.
Natālija Burņeviča Dr.biol.
Dārta Kļaviņa Dr.biol.

Meža darbi un meža enerģētika
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Agris Zimelis Mg.sc.ing.
Kaspars Polmanis Dr.silv.
Modris Okmanis Mg.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Valentīns Lazdāns Mg.silv.
Santa Kalēja Mg.silv.
Ainārs Lupiķis Mg.silv.
Guna Petaja Mg.biol.
Gints Spalva Mg.silv.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Jānis Ivanovs Mg.geogr.
Ilona Skranda Mg.silv.
Edgars Muižnieks Mg.envir.sc.
Aldis Butlers Mg.silv.
Ieva Līcīte Mg.envir.sc.
Zaiga Anna Zvaigzne Mg.envir.sc.
Raitis Normunds Meļņiks Mg.envir.sc.
Linards Ludis Krumšteds Mg.geogr.

Medību fauna un medniecība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Gundega Done Mg.biol.
Samantha Jane Howlett Mg.
Guna Bagrade Dr.biol.
Arvīds Priedītis Dr.biol.
Jānis Baumanis Dr.silv., Mg.envir.sc.
Aivars Ornicāns Mg.biol.
Alda Stepanova Mg.biol.
Jānis Ozoliņš Dr.biol.
Agrita Žunna Mg.biol.
Digna Pilāte Dr.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Jurģis Šuba Dr.biol.

Meža izejvielu pārstrāde
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Ausma Marija Korica Mg.silv.
Ojārs Polis Mg.chem.
Kaspars Spalvis Mg.sc.ing.

Meža resursi un meža statistiskā inventarizācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Raimonds Putniņš Mg.envir.sc., Bc.silv.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Andis Adamovičs Mg.silv.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Guntars Šņepsts Mg.silv.

Citas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Bez noteiktas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.