Pēc darbības jomas  Alfabētiski  Pēc projekta

Meža ekoloģija un mežkopība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Zane Lībiete Dr.silv.
Pēteris Zālītis Dr.habil.silv.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Leonīds Zdors Dr.silv.
Baiba Bambe Dr.biol.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Linda Gerra-Inohosa Dr.biol.
Māris Laiviņš Dr.hab.geogr.
Agita Treimane Mg.biol.
Jānis Vuguls Mg.envir.sc.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Ilze Matisone Dr.silv.
Guntars Šņepsts Mg.silv.
Dārta Kaupe Mg.envir.sc.
Jānis Donis Mg.silv.
Edgars Jūrmalis Mg.envir.sc.
Ivars Kļaviņš Mg.envir.sc.
Zane Kļaviņa Mg.envir.sc.

Meža selekcija un kokaugu adaptācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Endijs Bāders Dr.silv.
Dace Treigute Mg.biol.
Silva Šēnhofa Mg.silv.
Inga Zariņa Mg.silv.
Raitis Rieksts-Riekstiņš Mg.sc.ing.
Una Neimane Dr.silv.
Āris Jansons Dr.silv.
Oskars Krišāns Dr.silv.
Anita Baumane Mg.sc.ing.
Ineta Samsone Dr.biol.
Māra Kitenberga Dr.silv.
Roberts Matisons Dr.biol.
Valts Vīndedzis Mg.silv.
Toms Kondratovičs Mg.biol.
Kristiāna Šica-Šteinberga Mg.envir.sc.
Laura Ķēniņa Mg.silv.
Jānis Jansons Mg.
Pauls Zeltiņš Mg.silv.
Annija Kārkliņa Mg.biol.
Kārlis Bičkovskis Mg.silv.
Mārcis Saklaurs Mg.sc.ing.
Ieva Jaunslaviete Mg.silv.
Iveta Desaine Mg.envir.sc.
Daiga Zute Mg.silv.
Juris Katrevičs Mg.silv.
Roberts Čakšs Mg.biol.
Ilvars Ieviņš Mg.silv.
Valters Samariks Mg.silv.
Līga Jansone Dr.silv.
Linda Čakša Mg.biol.
Baiba Jansone Dr.silv.
Mārtiņš Zeps Dr.silv.
Diāna Jansone Mg.biol.
Arnis Gailis Mg.silv.

Ģenētisko resursu centrs
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Agnese Gailīte Dr.biol.
Baiba Krivmane Mg.biol.
Dainis Edgars Ruņģis Dr.biol.
Viktorija Sirsniņa Mg.biol.
Ilze Šņepste Mg.biol., Mg.sc.soc.
Krišs Bitenieks Mg.biol.
Maryna Ramanenka Dr.biol.
Vilnis Šķipars Dr.silv., Mg.biol.
Angelika Voronova Dr.biol.

Meža atjaunošana un ieaudzēšana
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Andis Bārdulis Dr.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Mudrīte Daugaviete Dr.sc.ing.
Dana Purviņa Mg.chem.
Jeļena Stola Mg.biol.
Kristaps Makovskis Dr.oec.
Dagnija Lazdiņa Dr.silv.
Kārlis Dūmiņš Mg.biol.
Toms Artūrs Štāls Mg.geogr.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Viktorija Vendiņa Mg.
Austra Zuševica Mg.biol.
Santa Celma Mg.biol.
Arta Bārdule Dr.chem.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Jānis Liepiņš Dr.silv.
Kaspars Liepiņš Dr.silv.

Meža entomoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Agnis Šmits Dr.biol.
Zane Striķe-Vorslava Mg.biol.
Ingars Siliņš Mg.biol.
Līva Legzdiņa Mg.biol.

Meža fitopatoloģija un mikoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Tālis Gaitnieks Dr.silv.
Astra Zaļuma Mg.biol., Mg.silv.
Lauma Silbauma Mg.biol.
Natālija Burņeviča Dr.biol.
Dārta Kļaviņa Dr.biol.
Magdalēna Grosberga Mg.biol.

Meža darbi un meža enerģētika
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Kaspars Polmanis Dr.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Guna Petaja Mg.biol.
Gints Spalva Mg.silv.
Zaiga Anna Zvaigzne Mg.envir.sc.
Jānis Ivanovs Mg.geogr.
Ilona Skranda Mg.silv.
Aldis Butlers Mg.silv.
Edgars Muižnieks Mg.envir.sc.
Ieva Līcīte Mg.envir.sc.
Raitis Normunds Meļņiks Mg.envir.sc.
Agris Zimelis Ph.D.
Linards Ludis Krumšteds Mg.geogr.
Ilze Ozola Dr.geol.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Santa Kalēja Dr.silv.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.

Medību fauna un medniecība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Gundega Done Mg.biol.
Arvīds Priedītis Dr.biol.
Jānis Baumanis Dr.silv., Mg.envir.sc.
Aivars Ornicāns Mg.biol.
Agrita Žunna Mg.biol.
Alda Stepanova Mg.biol.
Digna Pilāte Dr.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Jurģis Šuba Dr.biol.
Guna Bagrade Dr.biol.
Jānis Ozoliņš Dr.biol.

Meža izejvielu pārstrāde
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Ojārs Polis Mg.chem.
Ausma Marija Korica Mg.silv.
Kaspars Spalvis Mg.sc.ing.

Meža resursi un meža statistiskā inventarizācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Raimonds Putniņš Mg.envir.sc., Bc.silv.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Andis Adamovičs Mg.silv.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Guntars Šņepsts Mg.silv.

Bez noteiktas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.