Pēc darbības jomas  Alfabētiski  Pēc projekta

Meža ekoloģija un mežkopība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Zane Lībiete Dr.silv.
Pēteris Zālītis Dr.habil.silv.
Jānis Donis Mg.silv.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Leonīds Zdors Dr.silv.
Baiba Bambe Dr.biol.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Agita Treimane Mg.biol.
Māris Laiviņš Dr.habil.geogr.
Jānis Vuguls Mg.envir.sc.
Linda Gerra-Inohosa Dr.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Ilze Matisone Ph.D.
Guntars Šņepsts Mg.silv.
Edgars Jūrmalis Mg.envir.sc.
Zane Kalvīte Mg.envir.sc.
Ivars Kļaviņš Mg.envir.sc.
Dārta Kaupe Mg.envir.sc.

Meža selekcija un kokaugu adaptācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Mārtiņš Zeps Dr.silv.
Dace Treigute Mg.biol.
Endijs Bāders Dr.silv.
Inga Zariņa Mg.silv.
Arnis Gailis Mg.silv.
Silva Šēnhofa Mg.silv.
Raitis Rieksts-Riekstiņš Mg.sc.ing.
Una Neimane Dr.silv.
Āris Jansons Dr.silv.
Oskars Krišāns Dr.silv.
Anita Baumane Mg.sc.ing.
Ineta Samsone Dr.biol.
Kristiāna Šica-Šteinberga Mg.envir.sc.
Roberts Matisons Dr.biol.
Māra Kitenberga Dr.silv.
Valts Vīndedzis Mg.silv.
Toms Kondratovičs Mg.biol.
Pauls Zeltiņš Mg.silv.
Laura Ķēniņa Mg.silv.
Jānis Jansons Mg.
Diāna Jansone Mg.biol.
Mārcis Saklaurs Mg.sc.ing.
Ieva Jaunslaviete Mg.silv.
Annija Kārkliņa Mg.biol.
Kārlis Bičkovskis Mg.silv.
Iveta Desaine Mg.envir.sc.
Daiga Zute Mg.silv.
Roberts Čakšs Mg.biol.
Juris Katrevičs Mg.silv.
Ilvars Ieviņš Mg.silv.
Linda Čakša Mg.biol.
Valters Samariks Mg.silv.
Līga Jansone Dr.silv.
Baiba Jansone Dr.silv.

Ģenētisko resursu centrs
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Vilnis Šķipars Dr.silv., Mg.biol.
Angelika Voronova Dr.biol.
Dainis Edgars Ruņģis Dr.biol.
Baiba Krivmane Mg.biol.
Agnese Gailīte Dr.biol.
Viktorija Sirsniņa Mg.biol.
Ilze Šņepste Mg.biol., Mg.sc.soc.
Krišs Bitenieks Mg.biol.
Maryna Ramanenka Dr.biol.

Meža atjaunošana un ieaudzēšana
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Andis Bārdulis Dr.silv.
Arta Bārdule Dr.chem.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Jānis Liepiņš Dr.silv.
Mudrīte Daugaviete Dr.sc.ing.
Dana Purviņa Mg.chem.
Kaspars Liepiņš Dr.silv.
Jeļena Stola Mg.biol.
Kristaps Makovskis Dr.oec.
Dagnija Lazdiņa Dr.silv.
Kārlis Dūmiņš Mg.biol.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Toms Artūrs Štāls Mg.geogr.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Viktorija Vendiņa Mg.
Austra Zuševica Mg.biol.
Santa Celma Mg.biol.

Meža entomoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Agnis Šmits Dr.biol.
Zane Striķe-Vorslava Mg.biol.
Ingars Siliņš Mg.biol.
Līva Legzdiņa Mg.biol.

Meža fitopatoloģija un mikoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Tālis Gaitnieks Dr.silv.
Astra Zaļuma Mg.biol., Mg.silv.
Lauma Brūna Mg.biol.
Dārta Kļaviņa Dr.biol.
Natālija Burņeviča Dr.biol.
Magdalēna Grosberga Bc.biol.

Meža darbi un meža enerģētika
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Kaspars Polmanis Dr.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Santa Kalēja Dr.silv.
Guna Petaja Mg.biol.
Gints Spalva Mg.silv.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Jānis Ivanovs Mg.geogr.
Ilona Skranda Mg.silv.
Edgars Muižnieks Mg.envir.sc.
Aldis Butlers Mg.silv.
Ieva Līcīte Mg.envir.sc.
Zaiga Anna Zvaigzne Mg.envir.sc.
Raitis Normunds Meļņiks Mg.envir.sc.
Agris Zimelis Ph.D.
Linards Ludis Krumšteds Mg.geogr.
Ilze Ozola Dr.geol.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.

Medību fauna un medniecība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Guna Bagrade Dr.biol.
Gundega Done Mg.biol.
Arvīds Priedītis Dr.biol.
Jānis Baumanis Dr.silv., Mg.envir.sc.
Aivars Ornicāns Mg.biol.
Agrita Žunna Mg.biol.
Jānis Ozoliņš Dr.biol.
Alda Stepanova Mg.biol.
Digna Pilāte Dr.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Jurģis Šuba Dr.biol.

Meža izejvielu pārstrāde
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Ojārs Polis Mg.chem.
Ausma Marija Korica Mg.silv.
Kaspars Spalvis Mg.sc.ing.

Meža resursi un meža statistiskā inventarizācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Raimonds Putniņš Mg.envir.sc., Bc.silv.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Andis Adamovičs Mg.silv.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Guntars Šņepsts Mg.silv.

Bez noteiktas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.