Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" izsludina konkursu uz direktora amatu. Nosacījumi pretendentam: augstākā izglītība, vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā administratīvajā amatā. Par priekšrocību tiks uzskatītas svešvalodu zināšanas, labas komunikācijas prasmes, iepriekšēja darbība zinātniskā institūcijā vai meža nozarē, atsauksmes.

Konkursam iesniedzams dzīves gājuma apraksts (CV), kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopija (kopijas). Īpaši tiks vērtēts pretendenta sagatavotais LVMI Silava turpmākas attīstības redzējums, tai skaitā, precīzi definēti priekšlikumi LVMI Silava konkurētspējas palielināšanai zinātnes biznesā nacionālajā un starptautiskajā līmenī, priekšlikumi LVMI Silava rīcībai Viedās specializācijas stratēģijā un Meža un saistīto nozaru pamatnostādnēs ietverto uzstādījumu izpildei, kā arī sekmīgai LVMI Silava uzņemto līgumsaistību izpildei.

Konkursa sludinājums atrodams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" (saite šeit).

Pieteikums konkursam iesniedzams līdz 2019. gada 7. martam LVMI Silava sekretariātā – Salaspilī, Rīgas ielā 111, 217. istabā.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.