LVMI Silava zinātnisko potenciālu veido 35 zinātņu doktori (mežzinātņu, bioloģijas, inženierzinātņu) un 56 zinātņu maģistri, kā arī inženieri, asistējošais un palīgpersonāls.

Kopā uz 2018. gada 31. janvāri institūta zinātniskais personāls ir 94 darbinieks, pavisam institūtā strādā 127 pastāvīgie darbinieki un 51 līgumdarbinieki.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.