LVMI Silava zinātnisko potenciālu veido 44 zinātņu doktori (mežzinātņu, bioloģijas, inženierzinātņu) un 73 zinātņu maģistri, kā arī inženieri, asistējošais un palīgpersonāls.

Kopā uz 2021. gada 31. janvāri institūta zinātniskais personāls ir 117 darbinieks, pavisam institūtā strādā 137 pastāvīgie darbinieki un 68 līgumdarbinieki.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.