LVMI Silava zinātnisko potenciālu veido 36 zinātņu doktori (mežzinātņu, bioloģijas, inženierzinātņu) un 72 zinātņu maģistri, kā arī inženieri, asistējošais un palīgpersonāls.

Kopā uz 2019. gada 31. janvāri institūta zinātniskais personāls ir 108 darbinieks, pavisam institūtā strādā 127 pastāvīgie darbinieki un 55 līgumdarbinieki.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.