Latvija

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
Latvijas Zinātnes padome
LLU Meža fakultāte
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
LU Bioloģijas institūts
Valsts Meža dienests
VMD Meža pētīšanas stacija
Latvijas Biomasas asociācija

Baltija

Baltic Forestry – Lietuvas, Latvijas un Igaunijas mežzinātnes žurnāls
Lietuvas Mežzinātnes institūts
METSAINSTITUUT – Igaunijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātnes institūts

Pasaule

EFI – European Forest Institute
IBL – Polish Forest Research Institute
METLA – Finnish Forest Research Institute
NISK – Norwegian Forest Research Institute
SkogForsk – Forestry Research Institute of Sweden
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
IUFRO – International Union of Forest Research Organizations
EK – Eiropas komisija

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.