LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums par saldā ķirša audzēšanu koksnes un augļu ieguvei

LVMI Silava sadarbībā ar SIA "Palus" un Dārzkopības institūtu uzsāka pētījuma "Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos" (pētījuma numurs 19-00-A01620-000088) īstenošanu.

Pētījumā, veicot saldā ķirša perspektīvāko klonu atlasi, tiks izstrādātas klonu veģetatīvās pavairošanas tehnoloģijas (spraudeņi, audu kultūras) un ierīkoti izmēģinājumu stādījumi koksnes un augļu pārstrādei piemērotu klonu salcietības pārbaudēm lauka apstākļos.

Pētījuma īstenošanu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības pasākuma "Sadarbība" 16.1. programma.

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2020.04.09. 14:19:10

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.