LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

LVMI Silava Meža vides laboratorijai – standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 atbilstības akreditācija

2020. gada 4. aprīlī valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" akreditācijas komisija konstatēja, ka Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Meža vides laboratorija (Laboratorija) atbilst regulas Nr. 765/2008 prasībām un piešķīra standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences prasības" atbilstības akreditāciju. Laboratorija akreditēta nereglamentētajā sfērā: meža vides paraugu – nokrišņu un augsnes ūdens, augsnes un augu materiāla – fizikāli ķīmiskā testēšana; paraugu ņemšana.

Laboratorija savas prasmes pierādījusi ar ilggadīgu sekmīgu dalību Eiropas meža monitoringa programmas (ICP-Forests) starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā, kurā ikgadēji piedalās vairāk nekā 30 dažādu Eiropas valstu laboratorijas. 2019. gada jūlijā Laboratorija saņēma ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) izsniegtu sertifikātu par tās uzņemšanu Globālajā augsnes laboratoriju tīklā (GLOSOLAN), kā arī sertifikātu par laboratorijas sekmīgu dalību pirmajā GLOSOLAN organizētajā starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā.

Publicēta 2020.04.07. 12:30:47

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.