LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība Latvijas Universitātes 78. Zinātniskajā konferencē

No janvāra vidus līdz martam norisinās kārtējā, nu jau 78., Latvijas Universitātes rīkotā Zinātniskā konference. Tajā ar saviem referātiem piedalās arī vairāki LVMI Silava zinātnieki.

28. janvārī notika sekcijas "Zooloģija un dzīvnieku ekoloģija" sēde. Tās ievaros LVMI Silava pētnieks Jurģis Šuba lasīja referātu "Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamikas un reprodukcijas vērtējums ar virtuālas analīzes un rekonstrukcijas metodēm".

29. janvārī sekcijas "Lietišķie pētījumi vides zinātnē" sēdē piedalījās LVMI Silava zinātnieces Dagnija Lazdiņa un Arta Bārdule, prezentējot referātu "Mikro un makro elementu aprites pētījumi ātraudzīgajā hibrīd apsē (Populus tretmula L. × P. tremuloides Michx)" (pārējie referāta autori: Māris Bērtiņš, Lauma Buša, Arturs Vīksna un Māris Kļaviņš).

30. janvārī Augu bioloģijas sekcijas sēdē LVMI Silava Ģenētisko resursu centra un Meža selekcijas un kokaugu adaptācijas pētījumu virziena zinātnieki lasīja referātus:

31. janvārī divās konferences sekcijās – "Meža ekoloģija un pārvaldība" un "Latvijas biotas un augsnes resursi, to ilgtspējīga apsaimniekošana klimata pārmaiņu kontekstā" – LVMI Silava zinātnieki lasīja referātus:

  • Andis Lazdiņš "SEG emisijas un CO2 piesaisti meža zemēs ietekmējošie faktori un galvenie izaicinājumi klimata politikas mērķu sasniegšanā",
  • Mārtiņš Lūkins "Meža skats caur automašīnu logu",
  • Laura Voitiņa (LU), Zane Kalvīte un Ivars Kļaviņš "Virszemes ūdeņu sastāva raksturojums meža meliorācijas sistēmās uz kūdras augsnēm, Kalsnavas piemērs",
  • Roberts Čakšs, Āris Jansons un Andis Adamovičs "Latvijas biotas un augsnes resursi, to ilgtspējīga apsaimniekošana klimata pārmaiņu kontekstā".

Savukārt Dārta Kaupe iepazīstināja ar stenda referātu "Rīgas priežu vainaga stāvoklis un dinamika", bet Leonīds Zdors un Jānis Donis – ar stenda referātu "Parastās priedes Pinus sylvestris L. atjaunošanās veidu salīdzinājums lāna un damakšņa meža tipos pēc pakāpeniskās cirtes" (pārējie referāta autori: Inga Straupe, Līga Liepa un Oto Rums).

5. februārī Botānikas un ekoloģijas sekcijas sēdē Beate Bērziņa (LU) un Agita Treimane lasīs referātu "Brūklenes Vaccinium vitis-idaea (l.) sastopamības, seguma un vecumstruktūras salīdzinājums dažāda vecuma sila audzēs Ropažu un Upmales līdzenumos".

7. februārī Bioloģijas plenārsēdē Andis Lazdiņš lasīs referātu "Kūdras augsnes Latvijas siltumnīcefekta gāzu bilancē – klimata izmaiņu mazināšanas izaicinājumi un iespējas".

LU 78. Zinātniskās konferences programma šeit.

Publicēta 2020.02.04. 14:06:18

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.