LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Iespēja iesaistīties Koku augšanas apstākļu uzlabošanas programmas īstermiņa zinātniskās misijās

Lai veicinātu starpnozaru sadarbību, zinātniskā pētījuma "Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.–2021. gadam" ietvaros plānota nelielu pētījumu veikšana par koku augšanas apstākļu uzlabošanai būtiskiem jautājumiem. Paredzēti vienreizēji atbalsti – granti atsevišķiem pētniekiem vai nelielām pētnieku grupām ar pētījumu programmas tematiku saistītu 1–3 mēnešu ilgu pētījumu veikšanai. Misiju ilgums ir 1–3 mēneši. Atbalstu saņēmušām personām vai to grupai jāsagatavo rakstisks ziņojums par sasniegtajiem rezultātiem (misijas mērķis, uzdevumi, situācijas izzinātība, metodika, diskusija (rezultāti un interpretācija), secinājumi). Ziņojums pēc saskaņošanas būs publiski pieejams. Katru gadu plānots organizēt 2–3 misijas.

Izsludinām pieteikšanos uz īstermiņa zinātniskajām misijām 2019. gadā. Īpaši aicinām sabiedriski aktīvu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un augstskolu studentus, kas vēlas iegūt jaunas, mežsaimniecībai nozīmīgas zināšanas un zinātniskā darba pieredzi.

2019. gadā piedāvājam sekojošas tēmas:

  • koksnes pelnu cietināšanas "receptes" un/vai koksnes pelnu granulometriskā sastāva izpēte;
  • ienestā minerālā slāpekļa aprite (N izotopi skujās un mētrās);
  • harvestera datu izmantošana augsnes ielabošanas pasākumiem piemēroto audžu un augsnes ielabošanas līdzekļu devu noteikšanai.

Prioritāri tiks apstiprināti uzsaukumam atbilstoši pieteikumi par LVMI Silava piedāvātajām tēmām.

Misijai pretendenti līdz 11. oktobrim piesakās elektroniski, iesūtot CV un motivācijas vēstuli, kas satur izvēlētā jautājuma risinājuma aprakstu: tēmas anotāciju, metodiku, sagaidāmos rezultātus, darba izpildes termiņu un izmaksas (līdz 2000 EUR vienai misijai). Misijas īstenošanas laiks 2019. gada oktobris–decembris; misijai jānoslēdzas ne vēlāk kā 2019. gada 30. decembrī, ziņojums jāiesniedz līdz 2020. gada 15. janvārim.

LVMI Silava ekspertu komisija izvērtēs pieteikumus un aicinās izraudzītos pretendentus īstenot īstermiņa zinātnisko misiju. Galvenie pieteikumu vērtēšanas kritēriji ir izpētes rezultātu potenciālā ietekme uz Latvijas mežsaimniecību un mežzinātni, kā arī iegūto rezultātu publicitāte.

Pretendenti: nevalstisko organizāciju dalībnieki, augstskolu studenti un citi interesenti, kuri nav darba attiecībās ar LVMI Silava.

Misijas rezultāti: pārskats par paveikto – misijas mērķis, uzdevumi, situācijas izzinātība, metodika, diskusija (rezultāti un interpretācija), secinājumi. Pārskati tiks publicēti LVMI Silava un akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" interneta vietnēs. Ar misijas dalībniekiem tiks slēgts autoratlīdzības līgums. Pēc darba rezultātu iesniegšanas un pieņemšanas-nodošanas akta noformēšanas par veikto pētījumu tiks izmaksāta autoratlīdzība.

22.11.2019. 

Saņemti divi pieteikumi, no kuriem viens vēlāk atsaukts.

Pašlaik tiek īstenota misija "Veģetācijas attīstība ar notekūdeņu dūņām un koksnes pelniem ielabotā ātraudzīgo koku stādījumā un tās nodrošinātie ekosistēmu pakalpojumi".

Turpinām pieņemt pieteikumus uz LVMI Silava piedāvātajām tēmām:

  • koksnes pelnu cietināšanas "receptes" un/vai koksnes pelnu granulometriskā sastāva izpēte;
  • ienestā minerālā slāpekļa aprite (N izotopi skujās un mētrās);
  • harvestera datu izmantošana augsnes ielabošanas pasākumiem piemēroto audžu un augsnes ielabošanas līdzekļu devu noteikšanai.

Pietiekumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 16. decembris.

Darbu izpildes termiņš  2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

 

Publicēts: 09.09.2019.
Aktualizēts: 01.10.2019. un 22.11.2019.

Publicēta 2019.11.21. 2:36:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.