LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

SNS darba sanāksme “Meža inventarizācija, mežsaimniecības plānošana un modelēšana’’

SNS darba sanāksme “Meža inventarizācija, mežsaimniecības plānošana un modelēšana’’ (‘’Forest Inventory Management planning and Modelling”), Egilstadira (Egilsstaðir), Islande.

Š.g. 20.-22. augustā Islandes pilsētā Egilstadirā (Egilsstaðir) notika Ziemeļvalstu mežzinātnes fonda (SNS) darba sanāksme ‘’Meža inventarizācija, mežsaimniecības plānošana un modelēšana’’, kurā piedalījās 40 dalībnieki no 9 valstīm. Konferences darba kārtībā bija 39 prezentācijas, tās darba kārtību organizējot četrās sekcijās:
• meža novērtēšanas un apsaimniekošanas plānu adaptācija klimata un zemes lietojuma veida maiņas apstākļos;
• meža novērtēšanas un apsaimniekošanas plānu adaptācija daudzmērķu meža apsaimniekošanai;
• jaunas pieejas meža inventarizācijā un apsaimniekošanā;
• valstu ziņojumi par pašreizējo situāciju nacionālajā meža inventarizācijā.

Konferences darba kārtībā bija iekļautas un sniegtas divas Latvijas mežzinātnes prezentācijas: ”Application of NFI data in timber resource modelling – Latvian case study” (J.Donis, J.Jansons) un ‘’State of the art of Latvian NFI’’ (J. Jansons).

Galvenās atziņas.
Oglekļa uzskaitē un ziņojumu sagatavošanā starptautiskajiem procesiem (piem., Kioto protokola ietvaros) ļoti svarīga ir metodes izvēle, jo izmantojot vienus un tos pašus lauku datus, iegūstami dažādi rezultāti (G. Hylen).
Ar jaunākajām meža attālās izpētes metodēm, piem., LIDAR datu izmantošanu, tiek iegūti precīzāki rezultāti nekā ar tradicionālajām nacionālās meža inventarizācijas (NFI) metodēm (E. Naesset), tajā pašā laikā LIDAR dati nav uzlabojuši citu meža raksturlielumu, piemēram, lielu dimensiju kritalu, novērtēšanas metožu efektivitāti (Pesonen).
Nacionālā līmeņa meža resursu modelēšanā Zviedrijā vēl joprojām tiek izmantota HUGIN sistēma, kuras izstrāde uzsākta 1980.-tajos gados. Paralēli tiek veikts darbs pie jaunas sistēmas HEUREKA izstrādes (Fridman, Lundstrom).
Attālās izpētes datu savietošana ar nacionālās mežu inventarizācijas datiem biomasas noteikšanai Somijā pagaidām nav devusi vēlamos rezultātus (Touminen).
Zviedrijā turpinās vēsturisko NFI datu digalizācija (Axelsson).
Virknē prezentāciju tika norādīts uz statistisko metožu izmantošanas problēmām rezultātu interpretācijā (Salas, Korhonen, Sironen, Nord-Larsen, Bollandsas).
NFI dati ar papildus jeb ārējiem informācijas avotiem izmantojami arī reģionāla un pat vietēja līmeņa meža apsaimniekošanas plānu izstrādē (Nuttinen, Makela, Gobaken, Ene).
Turpinās pirmais vai nesen uzsākts otrais NFI cikls Latvijā, Lietuvā, Igaunija, Dānijā un Islandē. Aktuāls ir jautājums par pilnas biomasas vienādojumu izmantošanas iespējām, ja to ieguves dati ir ārpus pētāmā reģiona (Bollandsas), kā arī nepieciešamību apvienot vairāku meža resursu inventarizāciju datus (multiresource inventory, soil inventory utt.) (Nuttinen, Stahl, Kuliesis, Maklela).

Konferences izbraukuma laikā tika sniegta plaša informācija par Islandes mežsaimniecības vēsturi un šodienu. Meži Islandē aizņem 1,5% no valsts teritorijas, taču to īpatsvars apdzīvotajā valsts teritorijā ir lielāks. Ap visām lielākajām pilsētām mežu masīvi ir veidoti vēsturiski, un to apsaimniekošana un paplašināšana ir Islandes mežkopju prioritāte. Islandē tiek plānota meža platību palielināšana, kura gan konfrontē ar citiem viedokļiem, kas aizstāv Islandi kā nemeža ainavu zemi. Tomēr vēsturiski pat 30% no valsts teritorijas klāja bērzu meži, kuri pazuduši cilvēku darbības (galvenokārt noganīšanas) rezultātā.

Publicēta 2008.09.02. 16:49:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.