LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums "Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā"

Sadarbībā ar SIA "Meža nozares kompetences centrs" CFLA noslēgtā līguma Nr. 1.2.1.1/18/A/004 pētniecības virziena "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" ietvaros LVMI Silava 2019. gada 1. martā uzsāk pētījumu P10 "Tehnoloģija ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un mežkopībā". Pētījums tiks realizēts laikā līdz 2021. gada 31.decembrim. Pētījuma vadītājs – vadošais pētnieks, Dr.silv. Āris Jansons.

Pētījuma mērķis:
Izstrādāt tehnoloģijas ģenētiskā ieguvuma efektīvai pārnesei stādu ražošanā un meža audzēšanā, nodrošinot maksimālo atdevi no meža selekcijā un atjaunošanā ieguldītajiem līdzekļiem.

Pētījuma apraksts:
Pētījuma gaitā tiks ierīkoti eksperimenti un sagatavotas rekomendācijas augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla ieguves kāpināšanai, vērtējot genotipa vides mijiedarbības ietekmi uz koku ražību, kā arī sagatavojot tehnoloģiju mikroklonāli pavairojama bērza materiāla efektīvai uzglabāšanai un ražošanai, līdz ar to veicinot labāko genotipu plašāku izmantošanu meža atjaunošanā. Tiks sagatavoti priekšlikumi meža selekcijas indeksu pilnveidošanai, ietverot rezistenci raksturojošās piezīmes, līdz ar to veicinot augstāku jauno audžu noturību.

Pētījuma rezultāti:
Selekcijas indeksā ietvertas rezistenci raksturojošas pazīmes (indekss, apraksts) un sagatavoti stādījumi ilgtermiņa selekcijas efekta novērojumiem. Sagatavoti priekšlikumi meža un saistīto nozaru politikas veidošanai selekcionēta stādmateriāla izmantošanas veicināšanai.

Publicēta 2019.03.15. 11:35:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.