LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādei

2019. gada 1. martā LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšanas un meža darbu pētniecības grupas uzsākušas pētījumu "Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm". Pētījuma finansiālais atbalstītājs ir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" ietvaros.


Pētījuma mērķis ir izstrādāt un praksē pārbaudīt daudzfunkcionālu iekārtu celmu apstrādei un augsnes sagatavošanai ar pacilošanas paņēmienu Latvijas meža tipos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm.

Vairāk informācijas pētījuma profillapā. 

Publicēta 2019.03.12. 17:22:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.