LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Par institūtā izstrādātajiem zinātniskajiem darbiem piešķirta mežzinātnieku kvalifikācija

2018. gada 20. decembrī Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē mežzinātņu doktora grādu ieguva Indulis Brauners, aizstāvot promocijas darbu "Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos", un Kaspars Polmanis, aizstāvot promocijas darbu "Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem".

Apsveicam kolēģus!

Induļa Braunera promocijas darba "Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos" mērķis bija noskaidrot parastās egles Picea abies (L.) H. Karst. un parastās priedes Pinus sylvestris L. mazo dimensiju celmu nozīmi sakņu piepes Heterobasidion spp. izplatībā pēc veiktas sastāva kopšanas cirtes, kā arī izvērtēt lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea dabiskās infekcijas ietekmi uz Heterobasidion spp. attīstību. Pētījuma ietvaros tika izvērtēta parastās egles Picea abies (L.) H. Karst. un parastās priedes Pinus sylvestris L. mazo dimensiju celmu (diametrs 2–14 cm) uzņēmība pret Heterobasidion spp. bazīdijsporu infekciju, analizēta Phlebiopsis gigantea sastopamība mazo dimensiju skujkoku celmos un P. gigantea nozīme Heterobasidion spp. ierobežošanā, analizēta kopšanas cirtes sezonas ietekme uz mazo dimensiju celmu inficēšanos ar Heterobasidion spp., noskaidrota Heterobasidion spp. micēlija attīstības dinamika mazo dimensiju parastās egles un parastās priedes celmos.
Promocijas darba zinātniskie vadītāji: LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.
Tālis Gaitnieks un Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes pētnieks Dr. Rimvydas Vasaitis.
Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties
šeit. 

Kaspara Polmaņa promocijas darba "Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris  L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem" mērķis bija novērtēt skujbires (Lophodermium spp.) ietekmi uz parastās priedes jaunaudžu augšanas dinamiku un tās izraisītos mežsaimnieciskos zaudējumus. Pētījuma ietvaros tika novērtēta skujbires ietekme uz parastās priedes koku augstumu, saglabāšanos un pieaugumu jaunaudzes vecumā; raksturota ģenētisko faktoru ietekme uz skujbires radītajiem bojājumiem parastās priedes jaunaudzēs; raksturota skujbires bojājumu ietekmi uz parastās priedes audžu finansiālo vērtību aprites ciklā.Promocijas darba zinātniskie vadītāji: LVMI Silava vadošie pētnieki Dr. Āris Jansons un Dr. Tālis Gaitnieks.
Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties
šeit.

Publicēta 2019.01.03. 10:13:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.