LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Notiks meža nozares promocijas padomes sēde LVMI Silava izstrādāto promocijas darbu aizstāvēšanai

Šī gada 20. decembrī LVMI Silava bibliotēkā Mežzinātnes un Materiālzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē tiks aizstāvēti LVMI Silava izstrādātie promocijas darbi mežzinātņu doktora (Dr. silv.) grāda iegūšanai:

  1. Plkst. 10:00: LVMI Silava meža fitopatoloģijas un mikoloģijas virziena zinātniskā asistenta Induļa Braunera promocijas darbs "Heterobasidion izraisītā sakņu trupe maza diametra skujkoku celmos". Darba zinātniskie vadītāji: LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. Tālis Gaitnieks un Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitātes pētnieks Dr. Rimvydas Vasaitis.
    Ar promocijas darbu var iepazīties šeit; kopsavilkums šeit.
  2. Plkst.12:30: LVMI Silava meža tehnoloģiju virziena zinātniskā asistenta Kaspara Polmaņa promocijas darbs "Skujbires (Lophodermium spp.) ietekme uz parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu morfometriskajiem parametriem". Darba zinātniskie vadītāji: LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. Āris Jansons un LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. Tālis Gaitnieks.
    Ar promocijas darbu var iepazīties šeit; kopsavilkums šeit.

Publicēta 2018.12.11. 13:24:42

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.