LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Eiropas Mežu Datu Centru (EFDAC) sanāksme Isprā, Itālijā

Sanāksmē no Latvijas piedalījās LVMI „Silava” pētnieks Toms Zālītis, kā arī LR Zemkopības Ministrijas pārstāve Ieva Līcīte.

Sanāksmes laikā EFDAC pārstāvis un sanāksmes vadītājs Jesus Sanmiguel iepazīstināja klātesošos E-Forest datu platformu, kura nākotnē darbotos kā Eiropas valstu mežu statistiskās inventarizācijas (MSI) apkopojošā datu bāze. Saistot šīs datu bāzes informāciju ar satelītkartēm un ortofoto attēliem, paredzēts izveidot vienotu interaktīvu Eiropas mežu karti, no kuras, veicot konkrētu pieprasījumu, dažādas Eiropas zinātniskās un citas institūcijas varētu iegūt sevi interesējošu informāciju. Platformas uzbūve paredz, ka dalībvalstu piegādātajiem neapstrādātajiem datiem trešā puse varēs piekļūt tikai ar dalībvalsts piekrišanu. Datu piegādes termiņi, kā arī informācijas apjoms no katras valsts MSI tiks saskaņots individuālos līgumos, kuros būs paredzēta arī atlīdzība par informācijas sagatavošanu un datu piegādi. Ir pamats uzskatīt, ka piedalīšanās šādā Eiropas līmeņa projektā palielinātu LVMI „Silava” veiktās MSI vērtību.

E-Forest datu platformas demonstrācijas laikā tika parādītas tās iespējas savietot dažādu MSI, kā arī citu projektu, piemēram, Biosoil projekta, informāciju ar mežu karti. Katras valsts informācijas sniedzējs ar paroli varēs piekļūt E-Forest platformai un augšupielādēt datus, kurus EFDAC būs pieprasījis. Patreizējai platformas demoversijai nepieciešama informācija par katras valsts mežu sadalījumu pa koku sugām pa reģionālajām plānošanas vienībām (NUTs) – kopā 18 dažādi kritēriji. Valstīm, kuras šo informāciju vēl nav sniegušas, tika izteikts lūgums to izdarīt vismaz daļēji, jo tas var ietekmēt sadarbību nākotnē, kad paredzēti līgumi par tālāku sadarbību. E-Forest platformu paredzēts aktivizēt 2009.gada oktobra beigās. Tās mājas lapā būs atrodami gan līgumi, kas slēdzami starp EFDAC un valstīm par datu piegādi, gan arī informācija par to, kā jāveic datu pieprasījums, lai iegūtu informāciju.

Publicēta 2009.10.15. 11:12:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.