LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība Baltijas kūdras ražotāju forumā

Šī gada 10.–12. oktobrī LVMI Silava vides inženieres Santa Celma un Santa Neimane piedalījās Igaunijas Kūdras asociācijas organizētajā astoņpadsmitajā Baltijas kūdras ražotāju forumā, kurā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki, tostarp industrijas pārstāvji, dažādu jomu zinātnieki, pakalpojumu sniedzēji u.c. Šī gada forumā uzsvars tika likts uz jauniem kūdras un kūdrāju izmantošanas veidiem, kā arī pievērsta uzmanība apsaimniekošanas modernizācijai un tehnoloģisko risinājumu inovācijām.

Forumā kā aktuāla problēma tika skatīta paredzamais cilvēku populācijas pieaugums un ar to saistītā nepieciešamība pēc palielināta pārtikas apjoma ražošanas. Tiek prognozēts, ka jau tuvāko 20 gadu laikā populācijas pieauguma dēļ par 50 % palielināsies pieprasījums pēc pārtikas. Klimata pārmaiņu ietekmē paredzami daudzi jauni izaicinājumi, kā arī jaunas iespējas pārtikas ražošanas jomā, piemēram, palielinoties veģetācijas periodam un paaugstinoties vidējai temperatūrai, var palielināties ziemeļvalstu loma pārtikas ražošanā gan apjoma, gan produktu daudzveidības ziņā.

Šobrīd kūdra ir visplašāk izmantotais audzēšanas substrāts, kas ik gadu 40 milj. m3 apjomā tiek izmantota dārzkopībā. Ņemot vērā dažādus ierobežojumus kūdras izstrādē, ko rada transportēšanas augstās izmaksas, ekoloģisko vērtību saglabāšanas prasības, teritoriju plānojumu ierobežojumi u.c. nosacījumi, ir jāpievērš uzmanību arī jau iepriekš izstrādātiem purviem kā potenciāliem kūdras ieguves resursiem. Latvijā šādās pamestās un degradētās platībās ir vismaz 1,7 milj. m3 kūdras. Šobrīd esošās substrātu alternatīvas ir sfagnu sūnas, kokosriekstu šķiedra, koksnes šķiedra, miza, komposts, perlīts, akmensvate un augsne. Nākotnes pieprasījuma nodrošināšanai visdaudzsološākie ir akmensvate vai komposts, tomēr, visticamāk, tiks radīti arī  jauni substrāta paveidi.

LVMI Silava tiek veikti vairāki pētījumi par SEG emisijām, kā arī Latvijā iepriekš izstrādātajiem kūdras purviem:

  • Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā (REstore), par pētījumu vairāk šeit;
  • Nacionālais situmnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojums, vairāk šeit;
  • Pilnveidoti risinājumi Meža resursu monitoringa datu izmantošanai oglekļa uzkrājuma izmaiņu raksturošanas nacionālajā SEG inventarizācijā (INVENT), vairāk šeit;
  • Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs, vairāk šeit.

Publicēta 2018.10.19. 11:09:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.